Jonge-duivendiarree

De laatste jaren komen er steeds meer problemen voor onder het jonge duivenvolkje. Meestal gaat het om een gecombineerde infectie van het adenovirus en de E.coli-bacterie. Bij een infectie met het adenovirus type I worden de darmcellen vernietigd, waardoor er een eiwitrijk milieu ontstaat in de darmen. Dit eiwitrijk milieu is ideaal voor de ontwikkeling van de overal aanwezige E.coli-bacterie, die dan de eigen darmflora gaat overwoekeren. De E.coli-bacterie produceert gifstoffen die terechtkomen in het bloed waardoor de duiven snel ziek worden en/of eventueel sterven.

De jongste tijd zien we ook steeds meer menginfecties met circovirus en adenovirus. Door de aantasting met circovirus krijgen ook banale infecties steeds meer vat op de jonge duiven. We zien ook vaker de combinatie optreden van coli en streptokokken.

Ziektebeeld

  • Slechte kroplediging en slechte spijsvertering
  • Braken
  • Groene, slijmerige mest
  • Geen eetlust en weinig fut
  • Eventueel sterfte

Lever duif: intranucleaire inclusies van adenovirus I infectie
Foto: Kliniek Pluimvee & Bijzondere Dieren
Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent

Behandeling

Curatief (bij ziekte):

Bij een infectie met jonge-duivendiarree is het raadzaam om gedurende 7 à 8 dagen een behandeling te geven met Theraprim (1 zakje of 1 maatlepeltje per 2 liter water) en Tricho Plus (1 zakje of 1 maatlepeltje per 2 liter water).
Ook mag men gelijktijdig gedurende 7 à 8 dagen een prebioticum aan het voeder toevoegen (bv. Colombine Digestal: 1 maatlepel per kg duivenvoer).

Ter ondersteuning:

Om de lokale weerstand in de darmen te bevorderen kan men vanaf het spenen twee- tot driemaal per week Ecocure (10 ml per liter drinkwater) toedienen.

Belangrijke tips:

  • Bij een infectie altijd meteen starten met een behandeling van het ganse hok.
  • Tijdens de ziekteperiode de duiven licht voederen met een eiwitarme mengeling.
  • De jonge duiven de nodige rust gunnen alvorens terug te starten met spelen.