Paratyfus

Paratyfus of salmonellose is de meest gevreesde duivenziekte voor menig duivenliefhebber. De verwekker is de Salmonella typhimurium var. Copenhagen-bacterie die veel meer op de hokken aanwezig is dan we denken. De ziekte manifesteert zich hoofdzakelijk als een darminfectie (diarree), maar kan na het doorbreken van de darm-bloedbarrière ook de gewrichten, de inwendige organen en de zenuwen beschadigen.

In vele duivenhokken is deze kiem aanwezig en zorgt voor slechtere kweek- en vluchtprestaties zonder echt duidelijke klinische (ziekte)symptomen te veroorzaken. Daarom is het raadzaam tweemaal per jaar preventief te kuren. Direct contact met andere besmette duiven (bv. door een aankoop) of hun uitwerpselen is de infectieweg waarlangs de aandoening zich verspreidt. Er bestaat ook verticale overdracht van ouders op jongen via het ei.

Ziektebeeld

 • Darmvorm: een darmontsteking met groene en waterige diarree als gevolg.
 • Gewrichtsvorm: een zwelling van de elleboog of het hakgewricht; gevolg: manken en hangende vleugel.
 • Orgaanvorm: gezwellen en abcessen op de lever, de milt, het hart en de eileider; gevolg: verminderde vruchtbaarheid en eventueel ook sterfte van de jongen.
 • Nerveuze vorm: evenwichtsverlies en verlammingsverschijnselen.
 • Acute vorm: veel sterfte bij jongen in het nest en pas gespeende duiven.

Paratyfus
Eigen foto

Behandeling

Curatief (bij ziekte):

 • De kweek onmiddellijk stoppen om de infectiedruk te doen dalen.
 • Alle zware klinische gevallen (bv. gewrichtopzetting) van het hok verwijderen en liquideren.
 • Gedurende 14 tot 20 dagen behandelen met Theraprim (1 zakje of 1 maatlepeltje per 2 liter drinkwater)
 • 3 tot 5 dagen na deze behandeling alle duiven vaccineren met een dood vaccin.

Preventief (ter voorkoming):

 • Alle duiven vaccineren. Voor de vaccinatie alle duiven gedurende 10 dagen behandelen met Theraprim (1 zakje of 1 maatlepeltje per 2 liter drinkwater)
 • De weerstand/immuniteit van de duif verhogen door regelmatige toediening van Globifly en/of Intestinal Top
 • Zorg voor een goede hygiëne en vermijd overbevolking op het hok.
 • Eemaal voor het vluchtseizoen en voor het kweekseizoen gedurende 8 dagen preventief kuren met Theraprim (1 zakje of 1 maatlepeltje per 2 liter drinkwater)