Coccidiose

Deze aandoening komt zeer frequent voor bij duiven, maar enkel bij een zware besmetting zal ze ziekte veroorzaken. In tegenstelling tot trichomonose is de duif wel in staat een weerstand op te bouwen tegen coccidiose. Een behandeling is dan ook enkel noodzakelijk bij een zware infectie. Eimeria labbeana en Eimeria columbarum zijn parasieten die de darmwand beschadigen door een vermeerdering in de darmcel.

Hierdoor zal bij een zware besmetting de voedselopname (vertering) minder efficiënt verlopen en krijgen we een vloeibare groene mest, met een vermindering van de conditie als gevolg. Een goede hygiëne (dagelijks schoonmaken) is cruciaal en zal moeten gepaard gaan met een goede behandeling en een droog hokklimaat.

De infectieweg waarlangs de ziekte zich verspreidt is drieërlei:

 • vuile en besmette manden,
 • eten en/of drinken uit bevuilde eetbakjes en/of drinkpotten,
 • drinken van besmet water op de daken of in de goten.

Ziektebeeld

 • Verstoorde spijsvertering
 • Slappe tot waterige mest
 • Verzwakking met andere infecties tot gevolg
 • Vertraagde groei bij de jonge duiven

Coccidiose
Foto: Kliniek Pluimvee & Bijzondere Dieren
Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent

Behandeling

Curatief (bij ziekte):

 • 1 zakje (maatlepeltje) Coxi Plus per 2 liter water gedurende 5 dagen.
 • Bij zware besmetting de behandeling na 14 dagen herhalen.
 • Alle duiven gelijktijdig behandelen.
 • Na de Coxi Plus-behandeling B-Chol toedienen gedurende 3 tot 5 dagen.

Preventief (ter voorkoming):

 • Kweekduiven behandelen minimaal één maand voor het koppelen.
 • Bij het achterblijven van een duif, die individueel behandelen bij de terugkomst.
 • Nieuw aangekochte duiven altijd behandelen.

Belangrijke tips:

 • Het hok minimaal eenmaal per dag schoonmaken om een herinfectie te voorkomen.
 • Regelmatig het hok ontsmetten en met de brander reinigen.
 • Het gemedicineerd water dagelijks ’s morgens verversen.