Wormen

Dit is een vaak onderschat probleem bij de duiven. Hoofdzakelijk spreken we van een besmetting door rondwormen (Ascaridia columbae) en/of haarwormen (Capillaria spp.). De rondworm kunnen we soms macroscopisch (zichtbaar met het blote oog) aantreffen in de mest als een dunne spaghettisliert. Deze wormen hechten zich vast in het voorste deel van de dunne darm en kunnen soms door hun massale aanwezigheid de darm verstoppen. Ze zullen ook de oorzaak zijn van een slechtere voedselresorptie (vertering) met een chronische vermagering en conditieverlies tot gevolg.

In tegenstelling tot de rondwormen kunnen we een infectie met haarwormen nooit macro-scopisch waarnemen, maar zal een microscopisch mestonderzoek tot de diagnose leiden. De haarworm is weinig diersoortspecifiek en kan in tegenstelling tot de rondworm afkomstig zijn van kippen, kalkoenen, kwartels en duiven. Zelfs een klein aantal van deze wormen kunnen een nefaste invloed hebben op de conditie van de duif. Sporadisch zien we ook een duif besmet met een lintworm (Hymenolepis columbae). Hierbij is er slechts één duif besmet en is er geen rechtstreekse besmetting mogelijk van de andere duiven op het hok.

De aandoening wordt overgedragen via inname van rijpe eieren uitgescheiden in de mest van andere besmette duiven of vogels (bosduiven/vreemde duiven). In het geval van een lintworminfectie moet er altijd een tussengastheer besmet worden, bv. een slakje. Pas na opneming van de besmette tussengastheer kan de duif een infectie oplopen.

Ziektebeeld

 • Verstoorde spijsvertering
 • Verminderde conditie en prestaties
 • Vermagering ondanks een normale eetlust
 • Braken
 • Groene, slijmerige mest
 • Wormen zichtbaar in de mest (enkel bij de spoelwormen)
 • Anemie of bloedarmoede (voornamelijk bij de haarwormen)

haarworm
Foto: Kliniek Pluimvee & Bijzondere Dieren
Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent

Behandeling

Curatief (bij ziekte):

Spoelwormen:

 • 1 tablet Avicas toedienen op dag 1.
 • Het hok grondig reinigen en bij voorkeur branden.
 • Nogmaals 1 tablet Avicas toedienen na 8 dagen.

Haarwormen:

 • 1 tablet Avicas toedienen op dag 1.
 • Nogmaals 1 tablet Avicas toedienen op dag 2.
 • Het hok grondig reinigen en bij voorkeur branden.
 • 1 tablet Avicas toedienen op dag 8.
 • Nogmaals 1 tablet Avicas toedienen op dag 9.

Preventief (ter voorkoming):

Preventieve behandeling 1 maand voor het broedseizoen en 1 maand voor het vluchtseizoen met 1 tablet Avicas per duif.

Belangrijke tip:

Alle duiven gelijktijdig met Avicas behandelen en in de week tussen de behandelingen het hok grondig reinigen en branden.