Nieuws

Farmacotherapie bij duiven en siervogels

De kosten die nodig zijn voor onderzoek en ontwikkeling om aan het toenemende aantal eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik te voldoen, leiden tot een geleidelijke verschraling van het aanbod aan toegelaten geneesmiddelen voor diersoorten en therapeutische indicaties met een kleiner economisch belang. Vooral voor minor species als duiven en siervogels wordt het steeds moeilijker om binnen de wettelijke bepalingen over geschikte geneesmiddelen te beschikken.